ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ฉลาดทำใจ

ผู้แต่ง: พระไพศาล วิสาโล

สำนักพิมพ์: วงกลม

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ฉลาดทำใจเป็นหนังสือที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้จักวิธีการจัดการใจของตัวเอง ยามทุกข์ก็ทุกข์อย่างมีสติ ยามสุขก็สุขโดยไม่ประมาท ในชีวิตคนเราต้องเจอกับเรื่องที่ไม่คาดฝันเสมอ ดังนั้นฉลาดทำใจจึงนำเสนอหลักปฏิบัติตามพุทธศาสนาอย่างง่ายๆ เพื่อดับทุกข์ เหมาะสำหรับคนทั่วไปที่สามารถทำได้ โดยได้นำมาทำภาพประกอบน่ารัก สวยงาม เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น เพื่อให้เป็นหนังสือธรรมะที่อ่านได้ทุกเพศทุกวัย