ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ

ผู้แต่ง: กิติศักดิ์   พลอยพานิชเจริญ

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สามารถสร้างอำนาจในการแข่งขันได้นั้น มีความจำเป็นต้องดำเนินการผลิตหรือการบริการให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ภายใต้ระยะเวลาส่งมอบที่กำหนดโดยให้ความสนใจต่อการออกแบบกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อพิจารณาถึงความสามารถของกระบวนการ ตลอดจนถึงการควบคุมกระบวนการเพื่อการพิจารณาถึงคุณภาพที่เกิดขึ้น หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นคู่มือสำหรับวิศวกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาถึงการวัดความสามารถของกระบวนการด้วยดัชนีวัดต่าง ๆ