ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ครบเครื่องเรื่องบริหารธุรกิจขนาดย่อม (แนวปฏิบัติและกรณีศึกษา)

ผู้แต่ง: วิชัย  โถสุวรรณจินดา

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

เหมาะสำหรับศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมรายใหม่ หรือเพื่อพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมให้เติบโตและก้าวหน้า เป็นคู่มือที่มีครบทุกเรื่องที่ผู้สนใจและผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมทุกคนควรรู้ เพื่อเป็นหลักประกันของความสำเร็จ เรียบเรียงจากประสบการณ์การเป็นผู้บรรยายในหลักสูตร การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กล่าวถึงเคล็ดลับของความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจขนาดย่อม, ช่องทางในการทำธุรกิจขนาดย่อม, รูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม, การเริ่มประกอบธุรกิจขนาดย่อม, การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง, การบัญชี, การจัดการเงินทุน, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การจัดซื้อ, การควบคุมสินค้าคงเหลือ, การบริหารการตลาด, กลยุทธ์การโฆษณาและส่งเสริมการขาย จนถึงเรื่องภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดย่อม โดยมีกรณีศึกษาประกอบทุกเรื่อง