ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การประเมินค่างานและการทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)

ผู้แต่ง: ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

เนื้อหาของหนังสือเขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่พบว่า มีคนที่ทำงาน HR จำนวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้ หรือไม่เคยทำงานด้าน การบริหารเงินเดือน หรือไม่รู้ว่าการประเมินค่างานเป็นอย่างไร มีวิธีการทำอย่างไร การวิเคราะห์และทำโครงสร้างเงินเดือนมีความเชื่อมโยงยังไงกับการประเมินค่างาน และเมื่อทำโครงสร้างเงินเดือนเสร็จแล้วจะนำไปใช้อย่างไรต่อไป ทั้ง ๆ ที่เรื่องเหล่านี้ถือเป็น “วิชาชีพ” ที่สำคัญสาขาหนึ่งของงาน HR ที่คนทำงาน HR ควรจะต้องรู้ เพื่อช่วยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในการคิดและวางกลยุทธ์ในเรื่องของคนให้ดีมากยิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร พนักงานองค์กร คนทำงาน HR หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเดือน ไม่ว่าจะเป็น ”นายจ้าง” หรือ “ลูกจ้าง” ตลอดจนนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาการบริหารงานบุคคล เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในเรื่องของการประเมินค่างานและการทำโครงสร้าง เงินเดือนในภาคปฏิบัติจริง ที่ไม่ใช่เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น !!