ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เททคนิคพิชิตหุ้น

ผู้แต่ง: นิเวศน์ เหมวิชิรากร

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ปรัชญาของ Value Investor คือ ลงทุนระยะยาว หวังผลระยะยาว