ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: Marketing is all around

ผู้แต่ง: วิเลิศ ภูริวัชร

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

Marketing is all around! เป็นความตั้งใจของผู้เขียนที่ต้องการสื่อสารถึงยุทธวิธีช่วงชิงความได้เปรียบทางการตลาด ด้วยแนวคิดและทฤษฏีการตลาดแบบง่ายๆ ใกล้ตัว ผ่านสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบสัปดาห์ แต่ละเดือน เรื่องราวต่างๆ รอบตัวที่เกี่ยวเนื่อง และดำเนินอยู่จริงในชีวิตประจำวันถูกหยิบขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา พร้อมนำทฤษฎีทางการตลาดเข้ามาจับ อ่านแล้วจะแปลกใจว่า หลักการตลาดที่เคยถูกมองว่า เป็นเกมที่ต้องอาศัยการชิงไหวชิงพริบ จะกลายเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่สำคัญสามารถดัดแปลงมาใช้กับการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะ "เล็ก" "กลาง" "ใหญ่" ได้อย่างลงตัว นับเป็นยุทธวิธีที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้อย่างตรงกลุ่ม ประชิดตัวในลักษณะที่ได้ "ใจ" ที่คุณไม่ควรพลาด