ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: Q ที่คุณควรมี

ผู้แต่ง: ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ในโลกธุรกิจปัจจุบันที่นับวันจะยิ่งแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้น ความฉลาดของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แล้วความฉลาดที่ว่านั้นได้แก่อะไรบ้าง ? หนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบถึงสารพัด Q และความฉลาดที่คุณควรมี