ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ศิลปะการพูด 40 วิธีสู่ความสำเร็จ

สำนักพิมพ์: พีเพิลมีเดีย

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

"การติดต่อสื่อสารด้วยคำพูดนับว่ามีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะในการสร้างความ เข้าใจ และการเจรจาให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ต้องการ หนังสือเล่มนี้จึง เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งรวบรวมเทคนิคการ พูด 40 วิธี เพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์
"