ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เจาะลึกถึงใจลูกค้า

สำนักพิมพ์: พีเพิลมีเดีย

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

"รวบรวมเทคนิคการเข้าใจลูกค้าโดยการสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคจากการศึกษา นิสัยพฤติกรรมผู้บริโภค รู้ความต้องการของลูกค้าที่นักการตลาดเรียกว่า Customer Insight เพื่อนำไปสู่การวางกลยุทธ์การตลาดให้สามารถตอบสนองเข้าถึงความ ต้องการของลูกค้าได้ทุกเพศ ทุกวัย อย่างลึกซึ้ง
"