ข้อมูล eBook

ชื่อ: 89 กลยุทธ์ ที่องค์กรระดับโลกใช้สร้างองค์กรและบริหารคน

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-05-04 01:07
2019-02-08 13:04