ข้อมูล eBook

ชื่อ: อยู่อย่างไรให้ใจสบาย

ผู้แต่ง: ปิยโสภณ

สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ทุกข์และสุขคือส่วนหนึ่งของชีวิต อยู่ที่ใจเราว่าจะเลือกวางหรือเลือกเก็บไว้ เราจะอยู่อย่างไรให้ใจสบาย จะอยู่อย่างไรให้ใจเป็นสุข "ธรรมะ" มีคำตอบให้เสมอด้วยวิธีง่ายๆ ที่มักมองข้าม เพียงเปิดใจรับ แล้วลองปฏิบัติตาม ผลเป็นอย่างไร "ใจ" ย่อมรู้ดี