ข้อมูล eBook

ชื่อ: เบิกบุญเปลี่ยนชีวิต ลิขิตได้ด้วยตัวเรา

ผู้แต่ง: อรรคเดช นนทะโช

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บุญ ทำแล้วไปไหน บุญ ทำเพื่อรอไปใช้ในโลกหน้า แล้วโลกนี้... เราเบิกบุญมาใช้ก่อนได้หรือไม่ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ ชาวพุทธทั้งหลายสามารถเบิกบุญที่ฝากไว้ในโลกหน้าแบ่งมาใช้ในโลกนี้ก่อน เพื่อชีวิตที่รุ่ง ไม่ขัดสน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-09-29 01:40
2019-06-29 01:12