ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศัพท์อังกฤษ 6,000 คำ ไม่รู้ไม่ได้

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 5

เนื้อหา

"โครงการหนังสือแนะนำ ผบ.ทสส. ปี 60"
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันอย่างครบถ้วน แบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจนให้เข้าใจง่าย พร้อมทั้งคำอ่าน คำแปลภาษาไทย เพื่อให้ง่ายต่อการออกเสียง ทำให้สามารถนำไปใช้ได้ในการสื่อสารทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมั่นใจ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-08-01 01:10
2019-04-03 01:04
2019-03-09 01:04
2019-02-22 01:05
2019-01-04 01:12
2018-12-27 01:11
2018-10-24 01:17