ข้อมูล eBook

ชื่อ: พูดอังกฤษคล่อง พิชิตทุกสถานการณ์

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 4

เนื้อหา

"โครงการหนังสือแนะนำ ผบ.ทสส. ปี 60"
รวบรวมประโยคและสำนวนที่ใช้ในบทสนทนาภาษาอังกฤษจากหลากหลายสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน พร้อมตัวอย่างบทสนทนา และเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเริ่มต้นฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-03-30 00:12
2021-02-24 00:37
2020-12-10 01:08
2020-03-20 05:55
2019-07-30 01:13
2019-06-07 01:06
2019-05-16 01:16
2019-01-18 01:09
2018-12-29 01:12
2017-08-08 01:11