ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาอาเซียน: สิงคโปร์

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: อาเซียน

คงเหลือ: 5

เนื้อหา

"โครงการหนังสือแนะนำ ผบ.ทสส. ปี 60"
ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 ด้วยความมั่นใจไปกับหนังสือ ชุด ภาษาอาเซียน: สิงคโปร์ สอนภาษาจีนผ่านคำศัพท์กว่า 1,000 คำและประโยค ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันกว่า 500 ประโยค สามารถฝึกทักษะการพูดและการฟัง ได้ด้วยตัวเองพร้อมกับ CD-MP3 โดยแบ่งออกเป็น 9 บท ได้แก่ • หนีห่าว สิงคโปร์ • ลัดฟ้าสู่สิงคโปร์ • การเดินทางท่องเที่ยว • โรงแรมและที่พัก • ลิ้มลองอาหารสิงคโปร์ • ช็อปปิงเพลินเกินห้ามใจ • เที่ยวไปในสิงคโปร์ • เหตุการณ์ฉุกเฉิน • การลงทุนในสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีเกร็ดความรู้มากมายที่จะทำให้ทราบถึงวัฒนธรรม และการใช้ชีวิต เช่น การเดินทาง โรงแรม อาหารในสิงคโปร์ ฯลฯ ตลอดจนที่มาของสัญลักษณ์ประเทศอย่างเมอร์ไลออน รับประกันได้ว่าหากมีหนังสือเล่มนี้ติดตัวไว้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ก็ช่วยให้สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว!