ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาอาเซียน: ไทย

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: อาเซียน

คงเหลือ: 5

เนื้อหา

"โครงการหนังสือแนะนำ ผบ.ทสส. ปี 60"
ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 ด้วยความมั่นใจไปกับหนังสือ ชุด ภาษาอาเซียน ซึ่งสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติผ่านคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง (ภาษาคาราโอเกะ) พร้อมฝึกทักษะการฟังและพูดด้วย CD-MP3 แบ่งออกเป็น 9 บท ได้แก่ •บทสนทนาเบื้องต้น •ช็อปเพลินเกินห้ามใจ •สนามบินและด่านตรวจคนเข้าเมือง •สถานที่ท่องเที่ยวในไทย •การเดินทางสาธารณะ •เหตุการณ์ฉุกเฉิน •โรงแรมและที่พัก •ก้าวสู่อาเซียนกับการลงทุนในไทย •ลิ้มลองอาหารไทย คำศัพท์และประโยคใช้สนทนาได้จริงในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเพื่อการท่องเที่ยว มีเกร็ดความรู้ต่างๆ เพื่อให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย เช่น เอกลักษณ์การทักทาย วัฒนธรรมสภากาแฟ แหล่งขายสินค้าส่ง และประเพณีสำคัญของไทย เป็นต้น