ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาอาเซียน: เมียนมาร์

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: อาเซียน

คงเหลือ: 5

เนื้อหา

"โครงการหนังสือแนะนำ ผบ.ทสส. ปี 60"
ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 ด้วยความมั่นใจไปกับหนังสือ ชุดภาษาอาเซียน สอนภาษาเมียนมาร์ผ่านคำศัพท์และประโยคที่ใช้ ได้จริงในชีวิตประจำวัน สามารถฝึกทักษะการพูดและการฟังได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ ยังมีเกร็ดความรู้มากมาย เพื่อให้ได้ศึกษาวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในเมียนมาร์ เช่น วิธีการเดินทางในประเทศ อาหารการกิน และการช็อปปิง เป็นต้น รับประกันได้เลยว่า หากมีหนังสือเล่มนี้ติดตัวไว้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ก็ช่วยให้สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว!