ข้อมูล eBook

ชื่อ: ฝึกลูกให้เป็นมังกร

สำนักพิมพ์: Happy Book

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 5

เนื้อหา

"โครงการหนังสือแนะนำ ผบ.ทสส. ปี 60"
"ไขความลับสุดยอดวิธีการฝึกเด็กให้เก่ง ให้ดี ให้มีคุณธรรมตามแนวทางปรัชญาและสุภาษิตจีน ที่ได้รับการยอมรับมาแล้วทั่วโลกว่าได้ผลจริง! "

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-05-04 01:07
2017-12-12 01:07