ข้อมูล eBook

ชื่อ: อาหารคือยาที่ดีที่สุดของมนุษยชาติ

สำนักพิมพ์: Happy Book

หมวดหลัก: อาหาร-เครื่องดื่ม

คงเหลือ: 5

เนื้อหา

"โครงการหนังสือแนะนำ ผบ.ทสส. ปี 60"
"“กินเพื่ออยู่” หรือ “อยู่เพื่อกิน” ตัวคุณเองล้วนเป็นผู้กำหนด “จะกินให้เกิดผลดี” หรือ “จะกินให้เกิดผลเสีย” ก็ตัวคุณเองอีกไม่ใช่หรือ? เพราะไม่ว่าอย่างไรร่างกายนี้ก็เป็นของคุณ ฉะนั้นจะดีกว่าไหมหากคุณจะกินให้เป็น "

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-10-20 01:17
2019-09-14 01:11
2019-09-04 01:11
2019-05-16 01:16
2019-03-09 01:04
2018-11-20 01:13
2018-10-19 01:16
2017-12-12 01:07
2017-07-18 13:23