ข้อมูล eBook

ชื่อ: จะรู้ตอนนี้หรือจะรู้ตอนที่นอนโรงพยาบาล!

สำนักพิมพ์: Happy Book

หมวดหลัก: เรื่องสั้น

คงเหลือ: 5

เนื้อหา

"โครงการหนังสือแนะนำ ผบ.ทสส. ปี 60"
"มีเงินทองเป็นล้าน มีครอบครัวที่อบอุ่น หรือมีอำนาจมากมาย ไม่มีสุขใดดีกว่าการมีสุขภาพร่างกายที่ดี ไร้ซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ มารู้วิธีป้องกันโรคภัยไว้เสียแต่ตอนนี้ ดีกว่ารู้ตัวอีกทีก็สายไปเสียแล้ว "

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-29 01:03
2019-03-09 01:04
2017-07-18 13:23