ข้อมูล eBook

ชื่อ: แนวทางการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

การก่อความไม่สงบ, พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้