ข้อมูล eBook

ชื่อ: ออกแบบตกแต่งภายใน

ผู้แต่ง: นภาพรรณ  สุทธะพินทุ

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: ศิลปะ-สถาปัตยกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง เนื้อหากล่าวถึง หลักการจัดวางเครื่องเรือน และขนาดของเครื่องเรือนที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละห้อง ได้แก่ ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องอาหาร ห้องครัว และห้องน้ำ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับที่อยู่อาศัยแบบต่างๆ ตอนท้ายยังมีแบบฝึกหัดปฏิบัติออกแบบการจัดวางแปลนห้องต่างๆ ในพื้นที่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่