ข้อมูล eBook

ชื่อ: นครสินบน

ผู้แต่ง: พาส เอดูเคชั่น

สำนักพิมพ์: พาส เอดูเคชั่น

หมวดหลัก: เบ็ดเตล็ด

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พระเจ้าตุกติกและขุนนางแห่งนครสินบนนิยมให้และรับสินบนจนเป็นนิสัย หวังแต่กอบโกยผลประโยชน์ส่วนตน เจ้าชายฉงนศักดิ์ที่มาเยี่ยมชมนครสินบนจึงวางแผนกับชาวบ้านสั่งสอนให้พระเจ้าตุกติกและเหล่าขุนนางรู้สำนึก เรื่องราวสนุกสนาน ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คิดคดโกง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-10-24 01:03
2019-04-05 01:04
2019-02-23 01:06
2019-02-12 01:05