ข้อมูล eBook

ชื่อ: กลโกงการเงิน

ผู้แต่ง: บรรยง วิทยวีรศักดิ์

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อเปิดโปงความไม่ชอบมาพากลของตลาดทุนบ้านเรา อาทิ
ปั่นหุ้น ตกแต่งบัญชี ผ่อนถ่ายทรัพย์สิน ฟอกเงิน เขาทำกันอย่างไร รากเหง้าของคอรัปชั่นในเมืองไทย รวมทั้งชี้ช่องทางการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย