ข้อมูล eBook

ชื่อ: คัมภีร์ปราบ(ม) เจ้านาย

ผู้แต่ง: ตุลา

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เจ้านายกับลูกน้องเป็นของคู่กันในที่ทำงานตัดไม่ตายขายไม่ขาด และปัญหาระหว่างกันก็เป็นของอมตะที่ต้องพบอยู่ทุกวัน
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ลูกน้องทุกคนสามารถปราบบรรดาเจ้านายให้อยู่หมัด หรือปรามให้สำนึกว่าลูกน้องก็มีหัวใจและความคิด
เพื่อผู้ที่กำลังจะไปเป็นลูกน้องได้เตรียมตัวรับสถานการณ์การเอาตัวรอดแบบสวยงามในที่ทำงานของคุณ