ข้อมูล eBook

ชื่อ: Women Drive (ผู้หญิงขับรถ)

ผู้แต่ง: อาภาภรณ์ โชติกเสถียร

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเป็นเจ้าของรถของคุณ
เพียงคุณอ่านและเก็บไว้ในรถคุณก็จะสามารถควบคุมและจัดการทุกสถานการณ์ที่รถทำให้คุณต้องเผชิญหน้าและแก้ไขได้ด้วยตัวเอง
หนังสือเล่มนี้มีเรื่องมากมายเกี่ยวกับรถ ซึ่งสามารถทำให้คุณผู้หญิงทุกคนมีความสามารถในการใช้รถเท่าเทียมกับผู้ชายคนหนึ่ง