ข้อมูล eBook

ชื่อ: ยิ่งให้ยิ่งรวย เศรษฐีใจบุญ

ผู้แต่ง: สมบัติ สวางควัฒน์

สำนักพิมพ์: นกฮูก

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ในชีวิตคน หลายคนมักเห็นเงินเป็นสิ่งบันดาล 'ความสุข' แต่สำหรับบุคคลเหล่านี้ ความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่ 'เงิน' เพียงอย่างเดียว แต่กลับอยู่ที่การช่วยเหลือคนอื่นๆ ด้วย 'การให้' ทั้งให้ 'เงิน' ให้ 'งาน' กระทั่งให้ 'แบบอย่างของชีวิต' เศรษฐีเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ ที่ทำให้คนนึกถึงในแง่ของความมั่งคั่งเท่านั้น แต่ความจริงใจที่ก่อให้เกิดการให้นั่นแหละคือคำนิยามของบุคคลที่ได้ชื่อว่า 'เศรษฐีใจบุญ'
เป็นเหล่าคนที่เข้าใจ 'แก่นแท้' ของความสุข เพราะไม่ได้คิดเพียงการตักตวงแต่คิดถึง 'การให้' ที่ยิ่งช่วยเพิ่มความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดแก่ทุกคน