ข้อมูล eBook

ชื่อ: คมความคิดพิชิตความสำเร็จ

ผู้แต่ง: ย้อมดาว พราวแสง

สำนักพิมพ์: นกฮูก

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คำคมก็เหมือนเส้นนำสายตาที่นำเราไปสู่จุดหมายปลายทาง คำคมที่เป็นอุดมการณ์ทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจในการเดินทางที่เราเลือก คำคมบางคำอ่านแล้วทำให้ได้คิด บางคำอ่านแล้วโดนใจกระทบความรู้สึก บางคำต้องเก็บไว้สอนใจตนเอง เพื่อนำมาปรับใช้กับชีวิตจริง
คำคมที่ดี ย่อมกระตุ้นเตือนใจคนให้ประพฤติตนไปในทางที่ดี หนังสือคำคมเล่มนี้ได้รวบรวมวาทะคำคมของนักคิด นักเขียน นักวาด นักปรัชญา นักการทหาร นักการศาสนา นักการเมือง นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ นักการแพทย์ ศิลปิน ฯลฯ