ข้อมูล eBook

ชื่อ: เข็มทิศพิชิตความสุข

ผู้แต่ง: พระมหาปรีชา ปภสฺสโร

สำนักพิมพ์: นกฮูก

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

จงอยู่เพื่อใช้ชีวิต อย่าให้ชีวิตต้องถูกใช้ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ทำได้ไม่ยาก เริ่มจากการคิดดี ทำดี พูดดี ความสุข ง่ายๆ เริ่มได้ที่ตัวเอง ชีวิตมีคุณค่า มีราคาค่าความหมาย ผ่านเจออุปสรรคมากมาย ฝึกฝืนกายข่มจิตคิดใคร่ครวญ ยังมีวันเรียนรู้ที่แสนหนัก เป็นเครื่องผลักแรงฝันปั้นแรงสู้ เส้นทางหวังผ่านปัญหาเป็นดั่งครู เก็บความรู้คู่กระทำฝันไม่ไกล