ข้อมูล eBook

ชื่อ: จิตสัมผัส ถอดรหัสชีวิต

ผู้แต่ง: ธนัธนันท์ / ทิพย์วารี

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เมื่อความฝันที่เป็นลางบอกเหตุ ว่าเธอจะมีอายุเหลืออีกเพียงแค่ 1 ปี นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการได้สิ่งพิเศษ ที่เกือบจะต้องทำให้เธอกลายเป็นคนทรง โชคดีที่ได้พบธรรมะอันแสนวิเศษของพุทธศาสนา ทำให้เธอลิขิตชีวิตตนเอง และผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ มาได้อย่างงดงามพบกับประสบการณ์การปฏิบัติธรรมอันน่าอัศจรรย์ เรื่องราวของภพชาติ กฎแห่งกรรม และพิเศษ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์องค์พ่อวิษณุ ซึ่งเล่าเรื่องของพลังงาน การบูชาเทพ อย่างถูกวิธี โดยไม่หลงลืมหนทางของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-06-26 01:12