ข้อมูล eBook

ชื่อ: คำสอนสุดท้าย

ผู้แต่ง: ดร. สตีเฟ่น อาร์. โควีย์

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมคำสอนที่ดีที่สุด
ของ ดร. สตีเฟ่น อาร์. โควีย์ ผู้ทรงอิทธิพลต่อคนทั่วโลก!
ครอบคลุมสิ่งสำคัญทุกเรื่องในชีวิต
กลั่นกรองเฉพาะ ?หัวใจ? ของหนังสือทุกเล่มที่ขายดีตลอดกาล
รวมถึงในวาระโอกาสต่างๆ ที่ไม่เคยถูกรวบรวม หรือมีในหนังสือเล่มใด!

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-02-24 00:37
2020-10-14 00:28
2019-06-25 01:11
2019-03-27 01:04