ข้อมูล eBook

ชื่อ: AQUARIUM ศัลยกรรมปลากัด สวย สั่งได้

สำนักพิมพ์: ชบาเงิน

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เป็นนิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอเนื้อหาสาระด้านข่าวสาร วิชาการและเทคนิคของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสัตว์น้ำสวยงามชนิดต่างๆ นำเสนอคอลัมน์ประจำต่างๆที่เกี่ยวกับวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะ นอกจากนี้นิตยสารยังได้ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสัตว์น้ำสวยงามเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-06-25 01:11
2019-03-27 01:04