ข้อมูล eBook

ชื่อ: AQUARIUM  Back to the Basic พื้นฐาน ของการเลี้ยงปลาครู

สำนักพิมพ์: ชบาเงิน

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เป็นนิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอเนื้อหาสาระด้านข่าวสาร วิชาการและเทคนิคของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสัตว์น้ำสวยงามชนิดต่างๆ นำเสนอคอลัมน์ประจำต่างๆที่เกี่ยวกับวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะ นอกจากนี้นิตยสารยังได้ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสัตว์น้ำสวยงามเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-09 01:04
2018-12-27 01:11
2017-12-12 01:07