ข้อมูล eBook

ชื่อ: TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N4

ผู้แต่ง: คณาจารย์สถาบันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK)

สำนักพิมพ์: ภาษาและวัฒนธรรม

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

สอบผ่าน JLPT ไม่ยาก หากคุณ TRY! TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT ให้คุณได้ฝึกฝนทั้งไวยากรณ์ การอ่าน และการฟัง ก่อนสอบอย่างครบเครื่อง และเข้มข้นในเล่มเดียว พร้อมแบบฝึกทบทวนรูปแบบเดียวกับข้อสอบ JLPT ค่อย ๆ ฝึก ค่อย ๆ TRY! กันไป เพิ่มความมั่นใจก่อนเข้าห้องสอบ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-05-11 01:11
2019-02-08 13:04