ข้อมูล eBook

ชื่อ: ลมใต้ปอด พิมพ์ครั้งที่ 2

ผู้แต่ง: ภราดล พรอำนวย

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“การเดินทางที่แท้จริง มันคงไม่ใช่ลักษณะที่เราจะเดินถืออาหารจากบ้านไปกินจนตลอดทาง แต่การเดินทางที่แท้จริงนั้นคือการเดินทางโดยที่เราจะมีความเชื่อว่าเราจะมีข้าวกิน มีที่นอน มีชีวิตอยู่รอดได้โดยที่เราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น”