ข้อมูล eBook

ชื่อ: อุษาคเนย์ ประวัติศาสตร์ "อาเซียน" ฉบับประชาชน

ผู้แต่ง: เริงวุฒิ  มิตรสุริยะ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“อุษาคเนย์” ประวัติศาสตร์อาเซียน ฉบับประชาชน เล่มนี้ให้ความสนใจและความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของชาติต่างๆ ภูมิภาคแห่งนี้ โดยจะเริ่มแสดงภาพให้เห็นตั้งแต่การดำรงอยู่ของ “คน” ในยุคโบราณกระทั่งถึงสถาพการณ์ทางการเมืองการปกครองของชาติต่างๆ จนถึงปัจจุบัน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-10-12 09:07
2020-09-23 00:33
2019-03-27 01:04