ข้อมูล eBook

ชื่อ: 100 เรื่อง 100 โรค ปวดหลัง โรคปวดกล้ามเนื้อหลัง

ผู้แต่ง: นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ข้อควรรู้เกี่ยวกับปวดหลัง/การตรวจดูอาการด้วยตนเองโดยการใช้แผนภูมิ/การดูแลตนเอง/เมื่อไรควรไปพบแพทย์ หาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-08-18 00:58
2019-06-25 01:11
2019-05-18 01:05
2019-05-07 01:05
2019-04-11 01:04