ข้อมูล eBook

ชื่อ: การปฏิวัติเงียบ สู่โลกดุลยภาพ

ผู้แต่ง: ศ.นพ.ประเวศ วะสี

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การปฏิวัติด้วยสันติวิธี อาจให้ผลช้า แต่ประเทศไทยเป็นประเทศสันติภาพ จึงเอื้ออำนวยให้การทำปฏิวัติเงียบ อ่านปฏิวัติเงียบเนื้อหาเข้มข้นภายในเล่มนี้เล่มเดียว ที่ไม่ควรพลาด

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-09-23 00:33
2020-08-18 00:58
2019-06-25 01:11
2019-05-18 01:05
2019-05-07 01:05