ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปวดหู หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน

ผู้แต่ง: นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ข้อควรรู้เกี่ยวกับปวดหู หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน/การตรวจดูอาการด้วยตนเองโดยการใช้แผนภูมิ/การดูแลตนเอง/เมื่อไรควรไปพบแพทย์

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-08-18 00:58
2019-09-14 01:11
2019-05-15 01:07
2019-04-11 01:04
2019-04-02 01:04