ข้อมูล eBook

ชื่อ: เจ็บแปลบหน้าอก เยื้อหุ้มปอดอักเสบมะเร็งปอด

ผู้แต่ง: นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ข้อควรรู้เกี่ยวกับเจ็บแปลบหน้าอก เยื้อหุ้มสมอง อักเสบ มะเร็งปอด/การตรวจดูอาการด้วยตนเองโดยการใช้แผนภูมิ/การดูแลตนเอง/เมื่อไรควรไปพบแพทย์

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-02-24 00:37
2020-09-22 00:07
2019-09-14 01:11
2019-09-06 01:13
2019-05-07 01:05
2018-05-24 01:10