ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชีวิต ท่องแดนพุทธภูมิ

ผู้แต่ง: ประเวศ วะสี

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บึนทึกเรื่องราว ความรู้ และข้อคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับพุทธศาสนา
จากการเดินทางธรรมจาริกของคณะทัวร์ 94 ชีวิต ที่เดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน 4 แห่ง ในประเทศอนิเดียและเนปาล อันประกอบไปด้วย สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-09-23 00:33
2019-09-14 01:11
2019-09-06 01:13
2019-05-07 01:05
2019-01-18 01:09