ข้อมูล eBook

ชื่อ: มีดีที่แตกต่าง โดดเด่นที่มีชัย CEO CODE ขึ้นแท่น เบอร์หนึ่ง ฯ

ผู้แต่ง: ลิม คัมมาร์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"คนที่ยังขึ้นไม่ถึงจุดสูงสุด
อยากพิชิตความสูง
จะอดทนเข้มแข็ง
และเอาชนะอุปสรรคต่างๆ
ได้อย่างไร
CEO CODE
จะทำให้เห็นโครงสร้างการบริหารจัดการของ CEO ที่อาจแตกต่างกันด้วยวิธีคิดและมุมมองในรูปแบบของศาสตร์ของตะวันตกและตะวันออก
ที่ต่างก็มีจุดดี จุดเด่น คนละด้าน
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-05-04 01:07