ข้อมูล eBook

ชื่อ: คิดต่างมองต่าง...จึงเห็นทางความสำเร็จ

ผู้แต่ง: ภูสยาม อินทรักษานนท์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"จุดเริ่มต้นที่มาจากความคิดที่ดี
ลงมือทำให้เต็มที่ ความสำเร็จ
ย่อมจะเป็นของคุณตลอดไป
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-11-12 00:39
2020-10-09 01:14
2020-08-21 05:56
2019-09-14 01:11
2019-09-04 01:11
2019-08-01 01:10
2019-05-04 01:07
2019-02-12 01:05
2018-12-15 01:10
2018-10-19 01:16
2018-03-08 01:06
2017-07-18 13:23