ข้อมูล eBook

ชื่อ: ถนอมปอด ยับยั้งสารพัดโรค

ผู้แต่ง: หมอไพร

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ถนอมปอด ยับยั้งสารพัดโรค” จะทำให้คุณรู้ข้อบกพร่องในร่างกาย ปอดพร่องย่อมก่อให้เกิดโรค และเกี่ยวเนื่องกับอวัยวะอื่นๆ อีกมากมาย โรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจล้วนเกี่ยวข้องกับปอดทั้งสิ้น มาเรียนรู้วิธีป้องกัน และวิธีรักษายับยั้งสารพัดโรคด้วยตัวคุณเอง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-09-22 00:07
2020-03-20 05:55
2019-09-14 01:11
2019-09-06 01:13
2019-01-18 01:09