ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน

ผู้แต่ง: ฟินแมน

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

"พูดภาษาอังกฤษเก่งทันใจ มั่นใจในทุกสถานการณ์ ติดต่องานลูกค้าต่างชาติ พรีเซนต์งานกับ BOSS ฝรั่ง ประชุมระดมความคิดกับเพื่อนร่วมงาน AEC เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน ! SPEAK GOOD ENGLISH @ WORK หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณ พูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ฝรั่งเข้าใจ คนไทยอ้าปากค้าง !"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-11-24 01:17
2020-08-22 00:55
2019-10-15 01:10
2019-06-28 01:10
2019-02-28 01:05
2019-01-01 01:09