ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติศาสตร์จีน มหาอำนาจผู้กุมชะตาโลกฯ

ผู้แต่ง: วีระชัย โชคมุกดา

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"“จีน” ถือเป็นชาติที่เก่าแก่ที่สุดที่มีมาในโลกแม้จะมีอารยธรรมอื่นที่เรียกได้ว่าเก่าแก่ไม่น้อยไปกว่ากัน แต่อารยธรรมของจีนนั้น
นอกจากจะปรากฏอยู่ในอดีตแล้ว ยังสืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นประวัติศาสตร์ของจีนจึงถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่น่าสนใจยิ่ง
ด้วยยุคสมัยที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทั้งสุข ทุกข์ แตกแยก และรวมกันเป็นหนึ่ง ก่อให้เกิดอารยธรรมที่เข้มแข็งวิทยาการที่ก้าวหน้า
ความรู้ที่พัฒนาและต่อยอดออกไปไม่สิ้นสุด เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ยืนยันถึงคุณค่าที่ควรแก่การสนใจและศึกษาอย่างยิ่งยวด
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-27 01:04