ข้อมูล eBook

ชื่อ: ถ้าจะพูดว่าเป็นภาษาอังกฤษ

ผู้แต่ง: อ.หนึ่ง ชัยยง เผือกทอง

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

บอกไว้ก่อน! หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนเป็น “คำ” แต่สอนเป็น “ความ” ไม่ใช่แค่เพราะหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับประโยคแต่เพราะเราพูดภาษาอังกฤษกันเป็น “ประโยค” ไม่ได้พูดเป็น “คำ”

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-11-24 00:37
2020-10-20 01:17
2020-08-22 00:55
2019-10-15 01:10
2019-06-29 01:12
2019-05-11 01:11
2019-02-28 01:05
2018-11-15 01:12