ข้อมูล eBook

ชื่อ: แผ่นดินอาหรับ พิมพ์ครั้งที่2

ผู้แต่ง: อนันตชัย จินดาวัฒน์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"แผ่นดินอาหรับ ประวัติศาสตร์และความเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้เรื่องราวของกลุ่มชนอาหรับจากจุดเริ่มของชาวทะเลทรายผ่าน “วิถีแห่งเบดูอิน” กระทั่งศรัทธาในศาสนาอิสลามได้หยั่งรากลึกจนก่อกำเนิด “จักรวรรดิอิสลาม” จนก่อเกิดอิสลามอันเกรียงไกรรวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกทั้งสองครั้งขีดแบ่งแผ่นดิน จนเป็น “ชาติรัฐ” ในปัจจุบัน "

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-10-12 09:07
2020-09-23 00:33
2019-03-27 01:04