ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติศาสตร์อินเดีย

ผู้แต่ง: วีระชัย โชคมุกดา

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

" พลิกแดนภารตะประวัติศาสตร์อินเดียอารยธรรมตะวันออกที่ไม่มีวันล่มสลายอินเดียเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลกจากอารยธรรมลุ่มน้ำสินธุจนถึงการก้าวขึ้นมายืนในแถวหน้าของโลกปัจจุบันนั้นย่อมมีเรื่องราวมากมายให้ ติดตามประวัติศาสตร์ของอินเดียคือประวัติศาสตร์ของโลกตะวันออกที่ทุกคนต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจหนังสือเล่มนี้รวบรวมนับแต่จุดกำเนิดอินเดียทั้งชาวดราวิเดียนและอินโดอารยัน ผ่านการปกครองในห้วงสมัยต่างๆผ่านเรื่องราวของการเผยแพร่อารยธรรมและศาสนามาจนถึงการปลดแอกจากจักวรรดินิยมนี่ล้วนแล้วแต่คือเนื้อหาและสาระที่สำคัญยิ่ง
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-10-14 00:28
2019-03-27 01:04