ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติศาสตร์ยุโรป พิมพ์ครั้งที่1

ผู้แต่ง: อนันตชัย จินดาวัฒน์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประวัติศาสตร์ยุโรป จากกรีก-หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ความเป็นมาและเป็นไปของบรรดากลุ่มชน ชาติพันธุ์และการก่อกำเนิดประเทศยุโรป ด้วยเนื้อหาที่สื่อและแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง นำมาสู่การทำความเข้าใจต่อการเป็นชาวยุโรปได้อย่างยิ่ง มีคำกล่าวจากนักปราชญ์ว่า “หากไม่รู้จักยุโรป ก็เท่ากับไม่รู้จักโลก” ดังนั้นหากเราอยากรู้ว่าโลกใบนี้มีพัฒนาการอย่างไร ประวัติศาสตร์ยุโรปคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเข้าใจโลกได้ดียิ่งขึ้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-10-14 00:28
2019-03-27 01:04
2019-02-22 01:05